theoris

PTT ตั้งซื้อรอไว้ในโซนเขียว ( TH0906 )

เพิ่มขึ้น
SET:PTT   PTT PUBLIC COMPANY
แนวโน้ม ราคา 40.75 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดในรอบที่ผ่านมาแล้ว
คาดว่าจะกลับตัวได้ ช่วงนี้รอการฟอร์มฐานขึ้นไป กลับไป ไฮเดิม
การเข้าซื้อเมื่อย่อตัว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ