Nungz

ptt แนวโน้มยังไม่ปลอดภัย รอดูต่อไป

SET:PTT   PTT PUBLIC COMPANY
แนวโน้มยังไม่ค่อยปลอดภัย อาจจะต้องรอเบรคขึ้นไปก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ