NutaponKo

เบรคแล้วต้องวัดดวง

SET:PTT   PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
จากแนวรับ 46 บาท ย่อมาแตะเส้นกดไม่ทำย่อใหม่
ถ้าเบรคต้าน 47.75 ก็น่าจะไปต่อ
คัทหลุด 45

ลุ้นปันผล
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ