mooham2011

PTL ติดแนว PRZ

การศึกษา
SET:PTL   POLYPLEX THAILAND
PTL เคลื่อนที่ครบตามรูปแบบ Bearish butterfly ขณะนี้ติดอยู๋บริเวณแนว PRZ ของ pattern ไม่มีทีท่าว่าจะผ่านไปได้ขณะนี้กำลังพักตัวออกข้าง พบแท่งเทียนกลับตัวมากมาย สัญญาณไม่ค่อยดี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ