hoonruntrend

ptg ช้าสุดต้องมีตรงเบรค

SET:PTG   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ptg ช้าสุดต้องมีตรงเบรค ซื้อแถวนี้ก็รอคัทลอสตามเคย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ