The-Dark-Treder

PTG

เพิ่มขึ้น
SET:PTG   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
วันนี้ขึ้นมาได้แรงสำหรับ PTG หลังจากเบรกเส้นกดที่ราคาประมาณ 19 บาท แต่ราคานี้ผมคิดว่าจะไม่ตกรถนะ เจ้ามือกำลังไล่ราคา ส่วนตัวคิดว่าสามารถเบรคแนวต้านเก่าที่ 19.8 ได้ไม่อยาก เพื่อนๆ ที่เข้าไม่ทัน อาจจะรอเบรค ที่ 19.8 ก่อนก็ได้นะครับ แล้วลองไปทำการบ้านดูนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ