SET:PTG   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าย่อลงมาสวยๆ แล้วออกข้าง
แนวรับ ย่อมาไม่หลุด 13.8
น่าตาม
คัททิ้ง 13.1
ยังเป็นเทรนขาลงสั้นๆ หากเบรคแนวนี้ได้น่าตาม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ