SET:PTG   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
PTG กำลังเหวี่ยง ตัวในภาพใหญ่
เด้งรอบนี้ มีลุ้นเกือบถึง High เดิม ไม่รู้จะไปถึงไหน
แต่ถ้า break high ได้ ระวัง false break กลับลงมา

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ