hoonruntrend

ptg หุ้นมันเคยมีประวัติ 100%

เพิ่มขึ้น
SET:PTG   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ptg หุ้นมันเคยมีประวัติ 100% เมื่อเบรคเส้นกด ผมจะเสี่ยงซื้อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ