Heichou

PTG อยู่ในจุดที่น่าเข้า

เพิ่มขึ้น
SET:PTG   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
PTG ขึ้นในลักษณะเทรน impulse ปัจจุบันเป็นไปได้ว่าอาจจะจบคลื่นที่ 4 พร้อมทำคลื่นที่ 5
ซึ่งหากเข้าจุดนี้จะมีจุดคัทลอสเมื่อราคาหลุดประมาณ 13.1 บาท เพราะคลื่นปรับอาจจะยังไม่จบ

อย่างไรก็ตาม ราคาไม่ควรปรับลงมา overlap หัวคลื่น 1 หรือหลุดคลื่นที่ 2 คือที่ประมาณ 10.1 บาท
เนื่องจากจะทำให้คลื่นที่ขึ้นมาทั้งหมด ไม่ใช่ impulse และยังเป็นคลื่นปรับในภาพใหญ่กว่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ