yuttapongtrader

กราฟสวย วอลุ่มเข้า เทรนขึ้น

SET:PSTC   POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
อีกตัวนึงที่ หากเปิดประเทศได้ วอลุ่มมี กราฟกองล่าง อาจจะขึ้นได้ 1 เด้ง
ความคิดเห็น: รอหลุดแนวต้านครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ