Nimmano

PSTC เริ่มมีสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:PSTC   POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
PSTC เริ่มมีสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น หลังจากลงมาเป็นเวลานาน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ