Thatchai789

pstc

เพิ่มขึ้น
SET:PSTC   POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
กรอบ 0.86-0.59 น่าจะเป็นกรอบสะสม ถ้าราคายืน 0.74 สวย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ