Coach_Jay_Academy

การดูงบการเงินใน SETTRADE ภายใน 10 นาที

การศึกษา
SET:PRM   PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
การดูงบการเงินใน SETTRADE ภายใน 10 นาที
ความคิดเห็น: PE ตีความได้ว่า ซื้อหุ้นในปีนี้ จะใช้เวลากี่ปีในการคืนทุน
P/BV ตีความได้ว่า เราซื้อหุ้นปีนี้ ราคาที่ซื้อถูกกว่าเจ้าของเเท่าไหร่ (กรณี P/BV อยู่ระหว่าง 0.01-0.99) หรือ ราคาหุ้นที่ซื้อ "แพงกว่า" เจ้าของเท่าไหร่ (ค่า P/BV มากกว่า 1 ขึ้นไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ