SET:PRINC   PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD
เบื้องต้นเป็นขาขึ้นหลังจากแท่งเขียวเดียวที่ดีดขึ้นยาวเหนือEmaได้แล้วขณะเดียวกันเส้นchopก็ดีดทะลุโซนสีเขียวเรียบร้อยในส่วนmacdนั้นตัดกันเหนือ0เรียบร้อยมองเป็นเทรนขาขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ