NutaponKo

PR9 เด้งออกข้างเล่นง่าย

SET:PR9   PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
กราฟไม่ทำโลวใหม่ หุ้นถูกราคาดีน่าเก็บ มีปันผล

แนวรับ 6.55 หลุด 6.4 ทิ้ง
เป้ายาวๆ เดี๋ยวก็มีปันผลรอบปีหน้า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ