SET:PPPM   PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
กราฟ D ถ้า macd วิ่งขึ้นมาเหนือ 0 เมื่อไหร่ มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปหา 0.30 ตรงนี้น่าจะเป็นโซน sell

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ