team21pro

คาดแนวโน้ม POW

เพิ่มขึ้น
BITKUB:POWTHB   Powerledger
จากการวิเคราห์ มีแนวโน้มว่า 25-26 บาท ในเดือนนี้น่าจะมีให้เห็น ซึ่งตอนนี้อาจอยู่ในอาการไซย์เวร์ หากไม่หลุดเส้นแนวรับ สามารถขึ้นได้ต่อเรื่อย ๆ รอฟังข่าวดีได้เลย เหรียญนี้ เพาเวอร์เเรนเจอน บินทุลุฟ้า Powerledger to the moon ทุลุดาวอังคานแน่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ