ThemeTrader

cannabis Goingup!!!!!

เพิ่มขึ้น
NASDAQ:POTX   Global X Cannabis ETF
ราคาล่าสุด +6% พยายาม brake ราคา แนวต้านวันที่ 30/04 ร้อนแรงแบบนี้ น่าจบwave พักพร้อมขึ้นต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ