NutaponKo

ไม่หลุดน่าลุ้น

SET:PORT   SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรงมียก ย่อสวย มีไฮไม่ทำโลใหม่
แนวรับ 2.20
คัท 2.18
ชนะลุ้น 2.84
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ