NutaponKo

PM กับการซื้อหุ้นคืน

SET:PM   PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
จากกราฟ ทำกำลังทดสอบต้านขาลงหลัก
และจะมีการซื้อหุ้นคืน
บวกนโยบาย ยกเลิกภาษีพวกน้ำตาลหากเบรคต้านได้น่าจับตา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ