NutaponKo

pm ถ้าเบรคได้

SET:PM   PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
ปลาสวรรค์ เป็นหุ้นขาลงมานานมาก แต่ปันผลดีมีปันผลให้ตลอด
จากกราฟ เริ่มทำทรงกลับตัว หากเบรคได้ก็น่าจับตาดู
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ