SET:PM   PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
นอกจากปันผลดีงามแล้ว ตอนนี้กำลังทดสอบ ถ้าสามารถผ่าน 7.50 แล้วยืนได้ น่าจะสบัดหางไป 8.6

จังหวะน่าลุ้นสะสม ถ้าย่อมาแล้วไม่ต่ำว่า 7.00 โอกาสไปต่อสูง ลืมๆ มีปันผลดีงามด้วย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ