NutaponKo

ตีหัวเข้าบ้าน

SET:PLANB   PLAN B MEDIA PCL
หุ้นดีๆหลายตัวราคาต่ำกว่า ipo

ยังเป็นเทรนขาลง เล่นไว
หลุดกรอบ ทิ้งเลย ถูกแล้วอาจจะมีถุกกว่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ