SET:PHOL   PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
หลังจากย่อมาพักเรียบร้อย ผลพวกของโควิท และการสต็อกสินค้าเริ่มขึ้น หากเบรค 2.70 ได้ก็น่าจะไปตาม

คัท เมื่อหลุด 2.60
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ