B-Stark

PDG

เพิ่มขึ้น
B-Stark ที่อัปเดต:   
SET:PDG   PRODIGY PCL
PDG

EMA 20 เพิ่งตัด EMA 50
โดย ราคาอยู่เหนือ EMA 200 แสดงถึง เทรนขาขึ้น
MCDX เจ้าใหญ่ ( สีแดง ) มากกว่า 10

จุดซื้อ : 4.10 ( จุด EMA 20 ตัด EMA 50 )
TP : ขายเมื่อ ราคากลับมาถึง เส้น EMA 20 ใน TF Day
SL : 3.96 ( Low เดิม ของวันที่ราคาขึ้น พร้อม Vol )

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
กราฟราคาขึ้น โดยถือรอต่อไป
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
เนื่องจาก ราคาพุ่งไปเร็วและแรง จึงเปลี่ยนเงื่อนไขจุดออก
จุดออก : เมื่อราคา ใน TF 30 นาที ลงมาตัดลง เส้น EMA 20
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
TP ที่ 4.54 ที่ EMA 20 เมื่อวันที่ 29 กค. เวลา 16:30
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ