jokenakrub7

คลื่น 2 จบแบบ Double three

เพิ่มขึ้น
SET:PAF   PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED
พร้อมมี hidden divergence จึงคาดว่ากำลังทำคลื่น 3 และ RRR = 11
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ