hoonruntrend

osp หุ้นน้ำดิ่ม ตัวแรกที่วิ่งนำ

SET:OSP   OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
osp เบรคกรอบสะสมขึ้นมาแล้ว ใครตกรถตาม ตัวอื่นๆ ichi , cbg ไงครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ