NutaponKo

พรุ่งนี้น่าสนใจ

เพิ่มขึ้น
SET:OSP   OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
เทรนยังเป็นขาขึ้น
มีย่อแล้วไม่หลุดมีการพักแล้วน่าจะมีแรงดีดทำกำไร
หลุดเส้นเทรนคัทเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ