jokenakrub7

Revised ORI น่าจะอยู่ในแนวโน้มขาลง

ลดลง
SET:ORI   ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
อัปเดตจากคราวที่แล้วที่คาดการณ์ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นกลับนั้นพบว่ายังมีคลื่นย่อยบางจุดไม่สอดคล้อง คือ คลื่นย่อยของชุด rebound b ขาว หรือ (IV?) จะเป็นลักษณะ X - correction มากกว่าเป็น impulse ดังนั้นจึงไม่ใช่คลื่น กลับตัว w.I ขาขึ้น ทั้งนี้ยังมีโอกาสที่จะเด้งให้ออกเนื่องจากปลายคลื่นยังไม่ครบ 5 คลื่นย่อย และ MACD ยังสามารถมี divergent ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ