Jumperboy

OR วิ่งในกรอบ3เหลี่ยมตั้งแต่เปิดให้เทรด

SET:OR   PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY
OR วิ่งในกรอบตั้งแต่เปิดให้เทรด
.
เวลาค่อยๆผ่านไป OR ยังคงอยู่ในกรอบ การเคลื่อนไหวออกจากกรอบในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่าจะมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ