M_Saran_Trader

ONEUSDT วิคราะห์กราฟแนวโน้ม

BINANCE:ONEUSDT   Harmony / TetherUS
TP#4 - 0.51001
TP#3 - 0.44126
TP#2 - 0.40675
TP#1 - 0.37992
BUY#1- 0.28296
BUY#2 -
BUY#3 -
CUTLOSE - 0.25269
---------------------------------------------------
- ตอนนี้อยู่ใน wave 4 นะครับ แนวรับที่ห้ามหลูดคือ 0.25269 เพราะจะทำให้กราฟมันดูไม่ดี
- ท้ามันทะลุ High เดิมได้มันจะไปที่ราคา 0.51000
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ