nuieskater

รอรับซิครับ

เพิ่มขึ้น
nuieskater Updated   
BXTH:OMGTHB   None
ตอนแรกโดน หลอก คิดว่าจบแล้ว Wave C correction. แต่เหมือนว่าน่าจะลงไปอีกนะ ลองดูนะครับ อีก 1 ไอเดีย
ความคิดเห็น: เอาครับ ใครโดนหลอก ซื้อเพิ่มไปครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ