Trustscore

น้ำมันดิบเบรนท์: คาดการณ์ราคา

ลดลง
CURRENCYCOM:OIL_BRENT   Brent Oil
ในกราฟรายวัน Bollinger bands พยายามที่จะเปลี่ยนเป็นแนวนอน: ช่วงราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ แต่ยังคงค่อนข้างกว้างขวางสำหรับระดับกิจกรรมในตลาดในปัจจุบัน MACD ลดลงรักษาสัญญาณขายที่แข็งแกร่ง (histogram อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ) Stochastic แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าตราสารอาจมีการขายเกินในระยะสั้นมาก

แน่ะนำให้เน้น ขายที่ 109  • แนวรับ: 106.00, 102.80, 100.00, 96.50
    แนวต้าน: 109.00, 112.00, 115.50, 118.32

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ