yuttapongtrader

หุ้นกัญชากำลังจะมา

yuttapongtrader ที่อัปเดต:   
NASDAQ:OGI   Organigram Holdings Inc
OGI ต้องไม่หลุด 3 เหรียญ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ปัจจุบัน ลงแล้วไม่หลุดเทรน ผมมองว่า การขึ้นของเมื่อวาน มีวอลุ่มเยอะมาก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ