OANDA:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
NZDUSD ปรับการมองแพทเทิร์นให้สูงขึ้นมาอีก swing นึง ซึ่งตัวแพทเทิร์นก้ยังถือว่าไม่เสียทรง และตอนนี้ราคาทำ double top บริเวณจุด D ของฮาร์โมนิคแพทเทิร์น Cypher อาจจะมีการกลับตัวให้เห็น แต่ถ้าขึ้นต่อจะเห็นว่าแนว 88.6% มี supply zone อยู่ด้วย และก้ถือว่าเป็นฮาร์โมนิคแพทเทิร์น Shark ได้ด้วย

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ