FX:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเข้าชม 43
2
กรอบระยะเวลาราย 4 ชม. เทรนขึ้น ราคาได้ย่อลึก+เกิด rsi divergence ตอนนี้ราคามาอยู่ที่ demand zone มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะเด้งบริเวณแนวนี้
แต่ถ้าราคาทะลุโซนนี้ไป อาจเกิดการเปลี่ยนเทรน

ความคิดเห็น

Divergence มาแล้ว รอทะลุ
ตอบกลับ