FX:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
ดูในกราฟเดย์ ราคาได้ลงมาทดสอบบริเวณแนวรับแล้วเมื่อพิจารณาในกราฟที่เล็กลง H4
จะเห็นว่า ราคาได้โลขึ้นแล้วทำไฮใหม่ เป็นที่น่าสนว่าอาเกิดการกลับตัวบริเวรนี้

จุดเข้าซื้อ 0.69277
จุดขาดทุน 0.69100
จุดทำกำไร 0.71957
RR : 1/15
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ