FX:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
tf h4 ราคาเริ่มไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ มองว่ามีโอกาสขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ