UNRPP

NZD/USD ใต้แรงกดดัน แต่อาจจะย่อก่อนดีดแรงๆ

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตอนนี้หลังจากหลุดแชนแนล (ลากด้วยราคา close)
ตอนนี้ขึ้นมาทดสอบขอบแชนแนล แต่อยู่ใต้แรงกดของ trendline (ลากราคาไส้)
ย่อ TF ลงมา อาจจะกำลังทำไหล่ขวาเพื่อขึ้นไปอยู่
ลองดูครับ ถ้ามี pa buy แถวนั้น ลอง buy ดู

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ