Noppagon

คู่NU เจอหมีในtfd เปิด buy ไว้ ก็เสี่ยง น่าดู

ลดลง
OANDA:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
หาก ราคา ยอดคลื่น ไม่สูงกว่ายอดเดิม ก็ถือ ว่า มีโอกาศ ทุบลงไปเยอะเลย
ดู เอาจากรูป นะครับ ว่า สัยญาณ ตรงกันไหม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ