theoris

ตั้ง ซื้อ NZDUSD ในโซน

เพิ่มขึ้น
OANDA:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตั้ง Buy limit โซน 0.6681 - 0.6758
ความคิดเห็น: เข้าไม้แรกที่ 0.68277(MKP)
ความคิดเห็น: ไม้สอง 0.680
ความคิดเห็น: ปิดทำกำไรไปบางส่วน 85 pips

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ