ThaiTalkForex

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ NZD/USD H4 By Harmonic System

FOREXCOM:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ NZD/USD H4 By Harmonic System
เข้า SELL ที่ระดับ 78.60% ที่ราคา 0.70095
SL เหนือจุด X ที่ราคา 0.7053
จุดทำกำไร 2 ระดับ
TP1: 0.69697
TP2: 0.69370

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ