terl1470

แผนการเทรด NZDUSD 10/8/20 - 14/08/20

ลดลง
FX:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
ในรายงาน COT วันที่ 04/08/2020
---------------------------------------------
-NON-COMMERCIAL เป็น
Net Short = 1448 สัญญา (หาจังหวะ: ขาย)
-Long +1,201 สัญญา | Short +1,804 สัญญา
-Percent Of Open Interest = 52%
-ราคาอาจกลับตัวที่ Percent Of Open Interest = 60%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ