PEPPERSTONE:NZDJPY   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / เยนญีปุ่น
ขายโซนนี้
Stop loss 82.747
Take profit1 40 pips

Take profit2 81.542

chart from #pepperstone
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
re - entry
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
stoploss แคบไป ค่อยหาจังหวะเข้าใหม่

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ