FX:NZDJPY   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / เยนญีปุ่น
ครั้งก่อนเราเข้า Sell SL ใต้โลวก็ปรากฎว่าโดนไป แต่พอมันโดน SL แล้วทีนี้ภาพโครงสร้างของราคามันเปลี่ยนกลายเป็นว่าโลวมันต่ำลง พอมีโลวต่ำแล้วเราคาดหวังไฮต่ำ รอหลุดเส้นแดงเป็นการยืนยันว่าไฮนี้จบค่อย Sell SL TP ตามภาพ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ