OANDA:NZDJPY   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / เยนญีปุ่น
มีแนวโน้ม Buy
TP : 75.903
SL : 75.075
ความคิดเห็น: Sell 75.512
TP : 74.710
SL : 75.915
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ