FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
ในขณะที่สวิงไฮล่าสุดขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ไม่ได้แล้ว ราคาได้ร่วงหลุด support trendline(เส้นสีน้ำเงิน)ลงมา ส่วนตัวมองว่าเมื่อไฮต่ำลงแล้วโลวก็น่าจะต่ำลงด้วย มองฝั่ง Sell ตั้ง SL TP ตามภาพประกอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ