FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
NZDCHFคู่นี้น่าสนใจที่จะเข้าซื้อทิ้งไว้แบบลืมๆมองว่าการปรับฐานน่าจะใกล้จบแล้ว การวางslควางให้ห่างกว่าคู่อื่นเพราะสะบัดแรง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ