TeamothyTrade

ย่อแล้วตูดยกแบบนี้ ลงยาก

เพิ่มขึ้น
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
สำหรับคู่นี้ ใครที่หมายปองไว้ว่าจะเซล ดังที่เห็นในทามเฟรมรายสัปดาห์ ตอนนี้ควรดับฝันได้แล้ว ด้านบนชนลงมาตรงยอดตลอด ด้านล่าง ไม่ถึงจุดที่ควรเด้ง ก็เด้งขึ้นมา

มองตามหลักเศรษฐศาสตร์ การตลาดทั่วไป

ของราคาตกเท่าไหร่คนก้ซื้อ นั้นหมายความว่า ของราคาขึ้น หรือเปนที่ต้องการนั่นเอง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ